Dining & Nightlife

Shanghai Zhonghong Courtyard Hotel

Address: 1599 Zhufeng Highway, Fengjing Town


Shanghai Yuanping Restaurant

Address: 18 Shenpujing Rd S, Zhujing Town


Shanghai Weihai Food and Beverage Co

Address: 23+29, Lane 1001 Mengshan Rd, Shihua Community


Shanghai Wangjing Restaurant

Address: 2781 Jinshan Ave, Shanyang Town


Shanghai Shengluolan Food and Beverage Co

Address: (5 Lane 25 Weiyi Rd) Suitang River Mouth Weiyi Rd, Shihua Community


Seine Riverside, Shanghai (Jinshan Branch)

Address: 25 Lane 363 Long'an Rd, Shihua Community


Shanghai Nanjiayuan Hotel

Address: 3F 501-519 Jinlongxin Street, Zhujing Town


Shanghai Junlaiwang Inn

Address: Rm B401 99 Lane 168 Weiqing Rd W., Shanyang Town


1... 1 2 3 4 5 > ... 6